literatura universal . joves i adults     inici
Botrel, Alan

 


Irha ema in ri / En la glòria és el rei

1.  Saps alguna cosa del bretó i de la història de Bretanya? Busca informació a la Biblioteca o consulta aquesta pàgina web. Després, posa en comú les notes que hagis pres amb les dels teus companys i sintetitzeu-les en un petit escrit.

2.  Un cop llegit el poema, hi trobes alguna de les coses contingudes en el vostre escrit?

3.  Podries endevinar com es diuen algunes paraules en bretó? Compara l'original amb la traducció i segur que sabràs com s'escriu “rei”, “bressol”, “presó” o “tomba” en aquella llengua.

4.  Subratlla les paraules que es refereixen a la “mort” en color vermell i les que giren al voltant de la “llengua” en color blau. Escriu-les en dues columnes i completa la llista amb altres mots que es relacionin amb aquests dos conceptes.

5.  Relaciona la presència d'aquestes dues “cadenes” de paraules amb el significat del poema. Què ens diu sobre la mort i la llengua? Com es relacionen els dos conceptes?

6.  El bretó és una llengua minoritària. Ho veus reflectit en els dos tercets finals? Escriu, amb les teves paraules, el sentit que dónes a aquests versos. Ho podries aplicar a la llengua catalana?

7.  En grups de tres, comenteu el vers “Bressol. Presó. I tomba del demà”. Quina relació trobeu entre els mots? Quin efecte causa l'aïllament de cada mot? Arribeu a alguna conclusió i escriviu-la. Després la contrastareu amb la dels altres grups.

8.  Com interpreteu el vers final: “No hi ha ressò que no sigui silenci”?

poema Irha ema in ri / En la glòria és el rei, Botrel, Alan

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA