poemes de Joana Raspall amb propostes didàctiques

literatura catalana | infants | carrers i places
La bicicleta, 1996. (poesia escrita)

literatura catalana | infants | casa i escola
Geometria II, 1998. (poesia escrita)
Bombolles, 1998. (poesia escrita)
Carnestoltes, 2001. (poesia escrita)

literatura catalana | infants | camp
Les sargantanes. (poesia escrita)

literatura catalana | infants | bosc
La rel, 1998. (poesia escrita)

literatura catalana | infants | nit
Nit d'estiu, 1998. (poesia escrita)
Vespre, 1996. (poesia escrita)
Nit, 1996. (poesia escrita)
La nit, 1998. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | compromís social
Com si fos borda..., 2004. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | joc
Les margarides..., 2004. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | quotidianitat
A banda i banda..., 2004. (poesia escrita)