literatura catalana . joves i adults     inici
Calafell i Obiol, Mireia

 


Interpreta’m

 

1. Abans de llegir el text, digues a quins camps semàntics pertanyen les expressions “règim d’excepció” i “rebel”; “hermenèutica” i “interpreta”. Com relacionaries aquests mots amb el tema de l’amor? Escriu algunes frases per demostrar-ho.

 

2. Llegeix el poema de Mireia Calafell. Es pot dividir en dues parts diferenciades, entre altres, pels temps verbals emprats. Distingeix-les i indica el significat de cadascuna.

 

3. Segons el teu parer, l’amor que evoca l’autora s’ha acabat o no ha començat? Discutiu-ho a classe tot argumentant-ho amb citacions del text.

 

4. Quin ús especial dels imperatius i els pronoms febles fa, en algunes ocasions, l’autora?

 

5. Com descriuries el tipus de relació amorosa que evoca l’autora? Pots inventar una narració curta que l’expliqui?

poema Interpreta’m , Calafell i Obiol, Mireia

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA