literatura catalana . infants     inici
Ballester i Roca, Josep

 


L'óssa menor

1. Llegeix el poema “L’óssa menor” i a continuació subratlla totes les “r” que hi trobis. Ara recita’l en veu alta, posant molta força sobre aquestes “r”. 

2. Per què creus que el poeta ha triat tantes paraules amb “r”? Quina relació hi ha amb el que s’hi diu? Quina creus que és la paraula que ha provocat aquesta cerca de “r”? Posa en comú les teves opinions amb les dels companys. 

3. En petits grups, mireu d’endevinar per què el poeta ha posat el títol de “L’óssa menor” a un poema on sobretot es parla d’un “carro”. Si no ho endevineu, mireu un mapa celeste.

4. Hi ha alguna altra paraula en el poema que es pugui relacionar amb el cel i la nit? Quina? 

5. “Carracric-carracroc” és una onomatopeia, és a dir, una paraula que reprodueix un soroll determinat. Podries escriure a continuació dels sorolls següents l’onomatopeia corresponent?

     Bordar d’un gos                      bub-bub
     Soroll d’una campana
     Miolar d’un gat
     Soroll d’un objecte llançat a l’aigua
     Soroll que fan els budells quan tenim gana
     Piular d’un ocell
     Pluja molt fina
     Bullir d’una olla

6. D’entre les onomatopeies de l’exercici 5, tria la que t’agradi més. La utilitzaràs com a vers inicial per escriure un poema amb tres estrofes a la manera de Josep Ballester. Segons el so que domini en l’onomatopeia, hauràs de buscar paraules que continguin aquell so per crear els teus versos. Pots repetir versos i fer paral·lelismes, com fa el poeta. Si creus que el resultat s’ho mereix, ens pots enviar al poema a viulapoesia@viulapoesia.com.

7. Les tres estrofes acaben de forma similar. Diuen: “el carreter ...... molt”.

Busca al diccionari “remugar”, “renegar” i “rondinar”.  Creus que hi ha diferències entre els tres significats?

Si tens al teu abast un diccionari de sinònims comprova novament les tres paraules i anota si signifiquen el mateix. Si és així, perquè creus que el poema les canvia?

I ja que tens el diccionari a les mans, podries buscar un sinònim de la paraula “arrogància” i de passada acabes de comprendre millor la frase.

8.  Busca informació de la constel·lació anomenada “L’Ossa menor” i intenta dibuixar les set estrelles que la formen. Entendràs perquè li duien també “el carro petit”. Hi ha una estrella d’aquesta constel·lació que és molt important per als mariners i per a l’orientació en general. Saps de quina et parlem?

9. Busca els noms de les set estrelles de L’Ossa menor i anota’ls.

10. I una de ciències: Perquè no veiem les estrelles durant el dia?

Propostes per a nivells inicials

1. Pràctica de pronunciació de la R. Després de practicar la lectura normal del text, fes una lectura teatralitzada exagerant i allargant el so de les R.

 

poema L'óssa menor, Ballester i Roca, Josep

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA