literatura catalana . joves i adults     inici
Albertí, Josep

 


Poema

Malaltia de pàrkinson. Cardiopatia isquèmica amb infart anteroseptal i de cara diafragmàtica. Úlceres digestives agudes recidivants amb hemorràgies massives reiterades. Peritonitis bacteriana. Fracàs renal agut. Tromboflebitis ileusfemoral esquerra. Broncopneumònia bilateral aspirativa. Xoc endo-tòxic. Atur cardíac.

20 novembre 1975

 
imatge mort
cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA