literatura universal . joves i adults     inici
Lúnez Pérez, María Enriqueta

 


Ta Ba Mukinal / Sobre l'enterrament

Ta ba mukinal mu a'ybaj chkux jch'ulel.

Ta ba mukinal,
Yaxal k'anal nichimetik
Ta sk'i ti jvokolajel ch'ulelale.

Ta ba mukinal,
Xnoplajet xojobal k'ok'
Ta spat yo'oy yo' k'uchal mu xtup' sakubel osil.

Ta ba mukinal,
Balumilal k'abal
Chk'ejin xchi'uk osil k'ak'al.

Ta ba mukinal,
Jujun k'in Santo
Ti sbi ch'ulelaletike
Ta xich'ik tael ta na'el, ta xich'ik nak'el.

 
imatge mort
cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA