literatura universal . joves i adults     inici
Epanya Yondo, Elolongué

 


Ndolo / Amor

Esẹ bulu mulọlọkọ e si bẹ oa

Bon bulu musọlọki esi bẹ oa

We nde o wẹ ndolo

Mulema muam mu ma wasa wa

O eyang' a esọdi sọdi

Nol' am e ma sowa mukambilan

Nde na ma bua pẹ bọngọ o mba

Si jẹnẹ oa tom-tom

O bon bulu ba mulọlọkọ

Esi bẹ oa

Buindeya na tingamẹ o dol' angọ.

 
imatge amor
cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA