poemes de Maria-Mercè Marçal amb propostes didàctiques

literatura catalana | joves i adults | amor
El meu amor sense casa, 1997. (poesia escrita)
De parar i desparar taula, 1982. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | mort
clOs/Solc, 1977. (poesia visual)

literatura catalana | joves i adults | quotidianitat
Drap de la pols, escombra, espolsadors, 1998. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | arts
Tinc dins del cap un cap d'home..., 1984-1988. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | territori
València d'Aneu, 1995. (poesia escrita)