poemes de Joana Raspall amb propostes didàctiques per a nivells inicials de llengua

literatura catalana | infants | bosc
La rel, 1998. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | joc
Les margarides..., 2004. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | quotidianitat
A banda i banda..., 2004. (poesia escrita)