poemes de Joana Raspall amb interacció

literatura catalana | infants | casa i escola
Geometria II, 1998. (poesia escrita)

literatura catalana | infants | bosc
La rel, 1998. (poesia escrita)