literatura catalana . joves i adults     inici
Sánchez-Cutillas, Carmelina

 


Jo mirava els descans dels morts

1.  A quins morts es pot estar referint? Quin significat té el "descans dels morts"?

 

2.  Recull les referències al temps atmosfèric i digues com afecten al contingut del poema.

 

3.  Qui són aquests homes "sentenciats des de bell antuvi, sense judicar-los primer"? En quin context els situaries? Demana als teus familiars més vells que t'expliquin algun fet que coneguin relacionat amb aquest context.

 

4.  Quina relació té aquest poema amb el de Montserrat Roig d'aquest mateix itinerari? I tots dos amb el de Josep Albertí? Busca dins d’itinerari de la guerra algun altre poema que faci referència al mateix context històric.

 

5.  A què es pot referir el poema amb "I demanava a la pluja/ que el xic mantell/  líquid de l’aigua, esborràs/  els odis i netejàs / la pedra de llegendaris afronts"? Té el mateix significat que el dels versos d'Espriu "Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats / i l'aire passi com una estesa mà / suau i molt benigna damunt els amples camps”? Quina intenció tenen aquestes paraules? Tu què en penses, d'aquestes actituds?

poema Jo mirava els descans dels morts, Sánchez-Cutillas, Carmelina

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA