literatura catalana . joves i adults     inici
Pons, Josep Sebastià

 


Distància

1.  Identifica la relació que existeix entre el subjecte i l'objecte de l'enunciació.

 

2.  Explica el títol de poema  tenint en compte que la distància es pot considerar de manera simultània tant en un medi físic com en un d'imaginat.

 

3.  Troba els punts de contacte que hi ha entre la descripció del paisatge d'aquest poema i la del text “Ai, la lluna de novembre”, de Salvador Espriu que trobaràs en aquest mateix itinerari.

 

4.  Pensa en els quatre elements de la natura -terra, aigua, foc, aire- i subratlla les paraules del poema on es troben, tant de forma explícita com implícita.

 

5.  El poema parla de com l'amor pot continuar tot i que la persona estimada ja no es trobi en aquest món. Penses que és possible que aquest sentiment es doni en la realitat? Explica'n les raons. Recordes alguna pel·lícula que tracti aquest tema?

 

6.  Substitueix el nom de l'amada Elena i escriu un nou poema dirigit a una altra persona,  des de qualsevol tipus de sentiment, aprofitant part  del text de Josep Sebastià Pons.  Pots canviar-ne més elements, si cal.

 

DISTÀNCIA

 

A despit de ........, ets ........ encara.

Sempre el teu   ......... viu en ........

L'ampla distància ....... separa

el cel de l’aigua on ve a........

 

La forma ....... ....... ....... .......

i entre els xiprers el mirar .......

passen el temps com .......

i ............ del ........

 

.......  , ets ....... encara per .......,

tu que m'hauràs volgut .......

massa ....... i ....... el nom, .......,

i a mon front .......   de la mà.

poema Distància, Pons, Josep Sebastià

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA