literatura catalana . joves i adults     inici
Xargay, Esther

 


Daltabaix d'una sextina

1. La sextina és una composició poètica d'unes determinades característiques. Llegeix aquí la seva definició. Després, fes clic en “vídeo” per a llegir i escoltar el poema al mateix temps. Numera sobre el poema les estrofes i justifica si la definició de sextina és aplicable a aquesta composició.

2. La paraula daltabaix pot ser un substantiu i un adverbi. En el títol funciona com un substantiu. Escriu-li tres sinònims. Ara fixa't en aquest exemple en el qual funciona com un adverbi: “Va caure daltabaix de l’escala”. Ara que has llegit i escoltat el poema, relaciona'l amb el títol.

3. Subratlla totes les paraules que apareixen en el poema que formin part del camp semàntic “escala”. Són més abundants en alguna estrofa determinada? Després, llegeix en diagonal l'article que trobaràs en aquest enllaç i busca què significaven les escales per als artistes d'avantguarda. Extreu-ne quatre o cinc conceptes significatius i aplicables al poema.  

4. Al llarg del poema trobaràs paraules relacionades amb els camps semàntics de “el cinema”, “la pintura” i “la música”. Subratlla-les, i cerca les que no entenguis. Fixa't també si estan concentrades per estrofes. Recorda que abans les has numerat. Explica l'organització temàtica que tenen les estrofes.

5. Aquí (*) tens un quadre molt representatiu per a aquest poema, del qual no et desvetllarem ni l'autor, ni el tema, ni el títol. Per parelles, observeu-lo bé, comenteu-lo i expliqueu què hi veieu. Després, busqueu en el poema un vers en el qual vegeu reflectit aquest quadre. Després, comproveu en aquest enllaç si la vostra hipòtesi és encertada o no. 

6. En l'estrofa 5 apareixen les paraules “escatològica”, “evacuar” i “cul”. Amb quina altra famosa obra de Marcel Duchamp les relacionaries? 

7. Assenyala el joc de paraules que trobis en l'estrofa 6. A quina escala es refereix? Escolta en aquest enllaç una forma musical molt pròpia de Bach que s'esmenta en el poema, i després localitza’n el nom en el poema.

8. Escolta el que diu l'autora en “el poeta diu” sobre el seu concepte de “construcció” en la poesia i la relació d'aquest gènere amb les altres arts. Hi estàs d'acord?

9. Ara que heu treballat el poema, us proposem el documental (30 minuts) que podeu veure en aquest enllaç. Per parelles, preneu nota dels secrets que desvetlla sobre l'obra “Nu baixant una escala” i sobretot de l'explicació de com es connecten en el quadre les arts del cinema, la pintura, la música i la poesia. Es relacionen en el poema de la mateixa manera? 

(*)

imatge poema
decoracio

poema Daltabaix d'una sextina, Xargay, Esther

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA