literatura catalana . joves i adults     inici
Dachs, Ramon

 


Contingència

Per poder entendre millor el poema i resoldre els exercicis que et proposem aquí i a la interacció 3, és convenient que et llegeixis el que hi ha a l'apartat "+info". 

Fixa't que en el peu del poema hi ha la “clau de lectura” que diu "Dotze triangles equilàters en una estrella de sis puntes" i que l'autor els reprodueix sota el poema. No obstant, si ajuntéssim els punts fins a formar tots el triangles equilàters possibles, ens trobaríem que en surten més de dotze. La raó per la qual només se n'utilitzen 12 es perquè el poema està sotmès a una llei i a un algoritme.

1.  Quina és la llei de formació?

  • a) Combinacions de 9 paraules, agafades de 3 en 3, sense repetir cap tercet.
  • b) Combinacions de 6 paraules, agafades de 2 en 2, sense repetir cap parella.
  • c) Combinacions de 9 paraules, agafades de 3 en 3.

2. Quin és l'algoritme gràfic?

  • a) El triangle isòsceles
  • b) El triangle equilàter
  • c) El triangle rectangle

3.  De la següent llista, quines nou paraules hauries de triar per construir una fractal que obeís la llei de recursivitat del poema "Contingència" de Dachs?

llapis, full, cosit, ple, llibre, gota, mar, record, fil, buit, memòria, esborrat, núvol, got, sorra, oblit, pensament, escrit, riu, cullera.

4. Construeix l'estrella de sis puntes col·locant els mots que has triat en el punt que li correspongui de l'estrella de sis puntes.

5. Seguint el patró del poema "Contingència", construeix un altre poema fractal utilitzant les nou paraules que has triat.

poema Contingència, Dachs, Ramon

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA