literatura catalana . joves i adults     inici
Riba, Pau

 


Metro

1. Per què creus que Pau Riba barreja les paraules “metro” i “metre” en aquest poema? I per què diu “espaial” en lloc d'”espacial”? Té a veure amb la manera com acostumem a dir-ho la majoria de parlants?

2. Recordes alguna paraula que diguis diferent de com s'escriu? Quines?

3. Creus que l'espai i el temps estan tan lligats com apunta el poema? Quina fórmula bàsica relaciona aquests dos conceptes?

4. Digues tres unitats de mesura del temps i de l'espai (longitud).

5. Sabries dir què mesura un any llum? Per indicar que hi ha molta distància fem servir l'expressió “Això és a anys llum d'allò altre”. Coneixes altres expressions relacionades amb l'espai i el temps que fem servir popularment?

6. La metàfora és una figura de pensament que s'utilitza molt en poesia, però també en la vida quotidiana. Localitza les metàfores literàries que hi ha en el poema.

7. Escriu 5 o 6 paraules que continguin el prefix metro- o el sufix -metre, com per exemple, “metrònom” i “taxímetre”.

poema Metro, Riba, Pau

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA