literatura catalana . joves i adults     inici
Nadal, Ivette

 


Sóc una línia

1.(Abans de llegir el text) Si t’haguessis de comparar amb un dibuix no figuratiu, com seria, aquest dibuix. Descriu-lo sense explicar què representaria, sinó només com t’imagines les línies, les formes, els colors. Quins trets del teu caràcter s’hi posen de relleu?

 

2. Llegeix el poema. Quins trets del caràcter del jo poètic es poden entreveure en aquest text? De quines expressions ho dedueixes?

 

3. Com interpretes el vers final?

 

4. Fes el dibuix que descriu l’autora. Compara'l amb els que hauran fet els companys. Quin us sembla que il·lustra millor el text? Per què?

 

5. Fes, ara, un dibuix a partir del text que has fet com a primer exercici. Escriu, després, un poema utilitzant part del que ja havies escrit i completa’l fent servir el teu dibuix per trobar més idees. Envia’ns-el després a viulapoesia@viulapoesia.com.

 

6. Com t’has expressat més a gust, amb el dibuix o amb el text? Per què: quins avantatges hi has trobat i quines limitacions creus que té l’altra forma d’expressió?

poema Sóc una línia , Nadal, Ivette

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA