literatura catalana . joves i adults     inici
Larios, Jordi

 


Obsessions

1. El “jo poètic” d'aquest poema expressa un sentiment obsessiu per un record. ¿Tindria el mateix efecte el poema si, en lloc d'utilitzar la forma verbal “persegueixo”, hagués utilitzat la forma verbal “recordo”? Justifica'n la resposta. 

2. En quin lloc i en quina època de l'any s'emmarca el record que evoquen aquest versos? 

3. Per expressar els seus sentiments el poeta utilitza mots referits al color. Explica quins són aquest mots i què simbolitzen. 

4. Quin és el tema del poema? Correspon al seu títol?

5. El jardí, com a “locus amoenus”, constitueix el marc de l'experiència amorosa que evoca el poeta. Quin d'aquests dos quadres que tens a sota (*, **) penses que s'adequa millor al contingut del poema? Justifica'n la resposta.

6. Els pintors d'aquests quadres pertanyen als corrents pictòrics de l'Impressionisme (Claude Monet) i de l'Expressionisme (Emil Nolde). Busca informació sobre aquests corrents pictòrics i explica què els caracteritza tot assenyalant-ne les semblances i les diferències. 

7. Hi ha alguna “personificació” en aquests versos? Quin efecte produeix? 

8. Tots els versos d'aquest poema configuren una única oració. En el primer vers apareix el verb i la resta de versos són una llarga enumeració de sintagmes nominals que el complementen. Explica detalladament l'estructura sintàctica del poema. 

9. Analitza mètricament el poema (tipus de versos, rima, estrofa, etc.) i indica quina relació guarda la forma amb el contingut.

10. El poema “Evocació”, que pots llegir a continuació, forma també part del llibre Home sol de Jordi Larios. Creus que té alguna semblança temàtica amb el poema “Obsessions”? Quin dels dos t'agrada més? Justifica'n les respostes.

 

EVOCACIÓ

Quan ve la nit i bolca mantellines

en els balcons esportellats del golf

torna el perfum, l'obsessió del cos

tan moll, les cales que hem perdut, el brut

estiu, la cara obscura de l'amor,

el temps, tots aquests versos que després

no t'he donat, i ets tu qui els acompanya

avui que el vent tragina fulles mortes

i a la platea grisa del carrer

groguegen els desmais cansats de caure.

 

imatge poema

poema Obsessions, Larios, Jordi

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA