literatura catalana . joves i adults     inici
Prat, Toni

 


Sense títol

1. Mira amb atenció aquest poema i digues què et suggereix.

2. Quina creus que és la intenció del poema? Escriu la teva interpretació en un full. Després comparteix-la amb el teu company. Finalment, debateu-ho entre tota la classe.

3. Quin títol li posaries al poema-objecte? Per què? Contrasteu les vostres propostes.

4. A continuació escolteu amb atenció el que comenta el poeta a l’apartat “el poeta diu”. Modificaríeu les vostres conclusions?

5. Organitzeu-vos per grups i que cada equip triï un objecte, un paisatge o una persona diferent a la resta de companys. Cadascun dels integrants de cada conjunt farà la seva fotografia i l’exposarà davant la classe. Els altres grups decidiran les diferències entre les diverses fotografies, en teoria “iguals”. Es nota l’ànima del fotògraf o fotògrafa? Podeu buscar altres exemples de fotografies conegudes i veure l’empremta de la persona que es troba darrere la càmera.

6. Per què creieu que hi ha persones que rebutgen ésser fotografiades i no, només, per una aparença estètica?

7. Com podríem fotografiar la nostra ànima, el nostre ésser? Que cadascú proposi una imatge com a autoretrat de la seva ànima. Per grups, comenteu als companys si els veieu així o no.

8. Mòbils amb càmera, estris digitals de totes les mides, colors; les xarxes socials... Què ha canviat actualment respecte a aquest món de la imatge? En altres temps, com es vivien les fotografies? Què n’opines? Quins avantatges i inconvenients hi trobes en la comparació històrica?

9. Fotografies en blanc i negre, color, el color “sèpia” de les més antigues... Pensa també en les connexions entre la pintura i la fotografia. On creus que està la diferència respecte a la seva recepció i /o comunicació visual?

10. Informa’t sobre les tècniques i els retocs del photoshop, què és, en què consisteix i fonamentalment en quines revistes s’aplica. Per què creus que hi ha hagut denúncies respecte a la seva utilització en la publicitat?

11. En aquest enllaç tens una notícia de premsa, publicada el 2 de febrer del 2012, sobre la prohibició d’un anunci. Cerca altres exemples i explica les seves conseqüències.

12. Per grups investigueu al llarg d’una setmana sobre les fotografies que apareixen en revistes i premsa escrita, seleccioneu el vostre material d’anàlisi i prepareu les conclusions per exposar a classe. Aquí us proposem alguns aspectes del treball, però us en podeu fixar d’altres: color, qualitat, enquadrament, informació dels peus de fotografia, què es vol comunicar, relació amb el text escrit que l’acompanya, força, missatge, retocs externs, etc.

13. Amplia el teu lèxic al voltant d’aquest inabastable món. Cerca cinc paraules i explica el seu significat i procedència, en el cas que es tracti d’un préstec lingüístic (per exemple, paparazzi: veu italiana que prové d’un personatge de la pel·lícula La dolce vita anomenat Paparazzo, fotògraf de premsa que es dedica a fer fotografies a personatges famosos sense el seu permís.)

14. Quines professions i quins estudis es mouen al voltant de la fotografia? Exposeu els resultats de la vostra cerca.
 

poema Sense títol, Prat, Toni

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA