literatura catalana . joves i adults     inici
Sagarra, Josep Maria de

 


Aiguamarina

1. Què et diu el títol del poema? Busca què significa la paraula “aiguamarina” i descriu-ne el color. Llegeix, després, el poema atentament, subratlla les paraules que no coneixes i busca-les al diccionari. Fes-ne una primera interpretació. Comenteu entre tots el significat que li doneu.

2. Busca i classifica paraules i expressions del poema que et semblin que descriuen un color.

3. El mot “aiguamarina” és alguna cosa més que un color. Feu una petita competició per grups i busqueu altres noms de colors que tinguin un altre significat a més de designar un color. Expliqueu-los als altres companys.

4. Quin significat tenen per a tu les expressions següents?:

            a. ésser lliure com una ala
            b. encendre el foc del pensament que vibra
            c. comprendre indistintament rosa i espina
            d. el teu amor, transparent com una aiguamarina

5. Pensa primer de manera individual per després comentar-ho amb els teus companys quin significat té aquesta estrofa:
            I no saber on anirem,
            quan la mort ens cridi al tàlem:
            creure en la fusta del rem,
            i en la fusta de l’escàlem.

6. Saps el que són el carpe diem i el locus amoemus? Si no, busca’n informació en aquestes pàgines: 1 i 2. Comenteu, en petits grups, si hi ha alguna estrofa que en faci referència. Assenyaleu-les i comenteu-les entre vosaltres.

7. Segur que durant algun moment de la vostra vida heu estat en algun paratge del qual no haguéssiu volgut marxar mai. Com diu el poeta: “no mudar-me del lloc platejat d’aquesta cala”. De manera individual:

           a. descriu el paisatge del lloc
           b. descriu els sentiments que aquell lloc et va causar
           c. explica per què no volies marxar-ne i què t’esperava en arribar a casa.

8. Com t’imagines “el lloc platejat d’aquesta cala? Quina imatge triaries entre les tres que tens més avall (*)? Per què?

9. En grups de 3 a 5 persones i a partir de la tercera estrofa:

a. Comenteu i reflexioneu sobre aquesta estrofa entre vosaltres.
b. Penseu en coses i en maneres d’actuar amb les quals podem millorar o empitjorar la convivència.
c. Feu un poema sobre els valors necessaris per a una bona convivència entre els companys de classe i de l’escola. Un cop fet, hi podeu posar música i imatges, i passar-lo en forma de powerpoint als companys. També ens el podeu enviar a www.viulapoesia.com i el penjarem a l’apartat “a la manera de”.

(*)

imatge poema

poema Aiguamarina, Sagarra, Josep Maria de

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA