literatura catalana . joves i adults     inici
Andrés Estellés, Vicent

 


Documentals

1.  A “quins anys determinats” s'està referint el poeta en el text?

2.  Segons el poema, quina és la sensació que li ha quedat al poeta d'aquests anys, positiva o negativa? Fes dues columnes. En una posa els substantius, adverbis i adjectius que tinguin un sentit positiu i en l'altra els que tinguin un sentit negatiu. Això t'ajudarà a comprendre el sentit del poema.

3.  Quina visió té el poeta de la vida contemporània? La concep amb esperances? Raona la teva resposta intentant trobar exemples en el poema.

4.  Què creus que evoca el poeta quan en l'últim vers diu “Fan futbol per la tele”?

5.  Coneixes algú de la teva família que participés a la guerra civil espanyola? Què te n'han explicat? Compareu les diferents experiències entre els companys de classe. Fixeu-vos si el record que tenen els vostres avis o besavis és semblant a allò que fa referència al poema.

6.  Pensa com ha canviat la teva vida respecte a la dels teus avis o besavis. Esmenta tres coses que tu pots fer i que ells no podien.

7.  Busca informació sobre la complexa situació europea després de la segona guerra mundial. Dividiu-vos en grups, cadascun pot agafar un país diferent (Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, com a exemples) i expliqueu quina era la situació econòmica en plena postguerra.

8.  Què creus que feia la gent per entretenir-se?  Quins trobes que devien ser els elements de diversió de l'època? Busqueu, entre tots, cinc títols de pel·lícules que facin referència directament o indirectament a aquest període històric.

9.  Mireu la pel·lícula Casablanca de Michael Curtiz, que està ambientada a la segona guerra mundial. Després raoneu entre tots per què la ciutat de Casablanca era una ciutat d'acollida per a la gent que fugia del règim nazi. Cap on es dirigeixen els protagonistes de la pel·lícula un cop han aconseguit els visats amb el suport d'en Humphrey Bogart? Quins elements de diversió apareixen a la pel·lícula?

poema Documentals, Andrés Estellés, Vicent

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA