literatura catalana . joves i adults     inici
Manent, Mari

 


A la meva filla Maria quan tenia un any, en temps de guerra

1.  Quines dues realitats es comparen i contrasten en el poema? Subratlla les que es refereixen a cadascuna.

 

2.  Per quins sentits es perceben cadascuna?

 

       interior                                        exterior     

Vista (se'ns acosten...)

 

 

Oda (quin so pregon...)

Olfacte (olor de la pobra minestra)

 

Gust (nodrint-ne)

 

 

3.  Observa les repeticions del text de Mari Manent. Quina relaci tenen amb les dues realitats comparades?

 

4.  Intenta, ara, fer un poema  que evoqui un ambient familiar i el contraposi amb una escena exterior.  Imagina't una escena en una estana d'una  casa. Fes una llista de les paraules  que et vinguin al cap mentre imagines aquesta escena (haurien de referir-se tant a les persones, com  als objectes). Busca, desprs, sinnims de cadascuna daquestes paraules.  Fes el mateix amb  l'escena exterior. Desprs  podrs muntar  el poema amb  algunes de les paraules de la llista. Per ajudar-te a construir-lo, pots fer una estrofa que comenci amb una expressi referida a l'interior, per exemple aqu, dins lestana, etc.   i una altra estrofa que comenci amb una expressi referida a l'exterior, per exemple: lluny, a fora, etc. Per a la resta, pots fer frases o b recrrer a la simple enumeraci de paraules. D'entre els sinnims que has buscat, tria aquell que s'hi adigui ms per la sonoritat, el ritme, les connotacions, etc.   < o:p>

poema A la meva filla Maria quan tenia un any, en temps de guerra , Manent, Mari

cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avanada
<<
web design KTON Y CA