literatura catalana . joves i adults     inici
Dachs, Ramon

 

"Generació-Contingència" és, com diu l'autor, un poema no-lineal desdoblat. Dachs va fer primer el poema "Contingència" per a una exposició titulada Escriptura geomètrica i l’any següent el va desdoblar i va fer el seu paral·lel -"Generació"- per a una exposició titulada Escriptura geomètrica - Escriptura fractal. El llibre, que du el mateix títol de l’exposició, conté 12 poemes: 6 de la primera exposició i 6 de la segona.
 
ESCRIPTURA GEOMÈTRICA

Els sis poemes pertanyents a Escriptura geomètrica estan inscrits dins una circumferència-definició que diu:

“Assimilats els mots a punts, la seva disposició simultània en l'espai (geometria)substitueix la linealitat temporal en què se succeeixen usualment (sintaxi) com a forma d'estructuració del text escrit”.

"Contingència". En aquest poema, Dachs utilitza nou paraules(ferida-enguixat-esquerda-cicatriu-pell-estrip-cosit-drap-mur)per construir escriptura geomètrica a partir de tercets que tots combinats en un pla formen l'estrella de sis puntes. Les combinacions són: 

            pell                drap                mur
            ferida              estrip              esquerda
            cicatriu            cosit               enguixat

llegides horitzontalment, verticalment i en diagonal.

ESCRIPTURA FRACTAL

Els sis poemes pertanyents a “Escriptura fractal” estan inscrits dins la circumferència-definició que diu:

“Cada escriptura geomètrica fixa, mitjançant una clau de lectura associada a una estructura de punts, una matriu reproductora d'escriptures fractals infinites”.

Saps què són les fractals? Una fractal és un objecte geomètric compost d'elements també geomètrics de mida i orientació variable, però d'aspecte similar. Amb la particularitat que si un objecte fractal l'augmentem, els elements que apareixen tornen a tenir el mateix aspecte independentment de quina sigui l'escala que utilitzem i formant part, com en un mosaic, dels elements més grans. És a dir, aquests elements tenen una estructura geomètrica recursiva. Si observem dues fotografies d'un objecte fractal amb escales diferents (una en metres i l'altra en mil·límetres, per exemple) sense res que serveixi de referència per veure quina és la mida, resultaria difícil dir quina de les ampliacions és més gran o si són diferents. El fet que cada element d'ordre major estigui compost, alhora, per elements d'ordre menor, com passa amb les branques d'un arbre, és el que dóna estructura recursiva a les fractals.

“Fractal” és un terme inventat pel matemàtic polonès Benoît Mandelbrot a partir de la paraula llatina fractus que vol dir “fraccionat”. Una de les figures fractals més conegudes és l'anomenada Floc de Neu de Koch  i es forma a partir d'un triangle equilàter els costats del qual es divideixen en tres parts iguals, de manera que en els mitjos terços es col·loca un altre triangle com el primer. Aquesta iteració, en un alt grau de complexitat, s'assemblarà a una circumferència, ja que els triangles s'aniran col·locant infinitament. Pots consultar la web: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fractal

on trobaràs la fractal del Floc de neu i molta informació sobre aquestes figures; fins i tot en podràs crear tu de noves.

El poeta converteix el poema geomètric "Contingència" en un poema fractal creant un fragment (fractal) idèntic –"Generació"–, al fragment inicial ‑"Contingència"-, però amb nou paraules diferents. Per representar gràficament una fractal s'ha de trobar la llei de recursivitat o, dit d'una altra manera, s'ha de trobar la relació que hi ha entre les formes que es repeteixen. El mètode per trobar aquesta relació consisteix a: 

  • 1) determinar l'objecte elemental,
  • 2) trobar la llei de formació,
  • 3) establir-ne l'algoritme gràfic.

poema , Dachs, Ramon
cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA