poemes de Manuel Forcano

literatura catalana | joves i adults | amor
La caixa negra, 2002. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | arts
Cinegètica, 2001. (poesia escrita)