poemes de Josep Carner amb interacció

literatura catalana | infants | bosc
La lluerna, 1964. (poesia escrita)
El liró, 1964. (poesia escrita)

literatura catalana | infants | zoo
L'orangutan, 1964. (poesia escrita)