poemes visuals de Joan Brossa

literatura catalana | infants | carrers i places
Faula, 1982. (poesia visual)

literatura catalana | infants | casa i escola
A d'entrepà, 1988. (poesia visual)
Alfabet per perdre-s'hi, 1986-1991. (poesia visual)

literatura catalana | infants | bosc
El pes del color, 1986. (poesia visual)

literatura catalana | infants | nit
Estel, 1988. (poesia visual)
Lunar, 1970. (poesia visual)

literatura catalana | infants | zoo
Camisa, 1996. (poesia visual)

literatura catalana | joves i adults | amor
Coit, 1970. (poesia visual)

literatura catalana | joves i adults | mort
Barrets, 1991. (poesia visual)

literatura catalana | joves i adults | poesia
Sense títol, 1975. (poesia visual)

literatura catalana | joves i adults | guerra
Objector, 1989. (poesia visual)

literatura catalana | joves i adults | joc
Dòmino, 1969-1975. (poesia visual)