poemes de Gabriel Ferrater

literatura catalana | joves i adults | amor
Dits, 1966. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | poesia
A través dels temperaments, 1960. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | esport
Els jocs, 1960. (poesia escrita)