poemes de Bartomeu Fiol i Móra

literatura catalana | joves i adults | compromís social
L'alienista, 1980. (poesia escrita)

literatura catalana | joves i adults | poesia
Miquel Bauçà, barceloní de Ciutat Vella. Petit Homenatge, 1988. (poesia escrita)